Bine adaptată exigenţelor tot mai ridicate din domeniul construcţiilor şi instalaţiilor,
S.C. Las Prom S.R.L. este un nume de referinţă pe un segment care presupune
precizie, calificare, promptitudine, calitate a materialelor şi a lucrărilor.
În completarea unei echipe de specialişti orientate către client şi cerinţele
pieţei, societatea Las Prom deţine echipamente de înaltă calitate:
lansatoare de conducte, excavatoare, buldoexcavatoare,
miniexcavatoare, încărcătoare frontale, camioane,
aparate de sudură performante în oţel şi polietilenă,
autoturisme şi autoutilitare, care duc la
desfăşurarea în foarte bune
condiţii a activităţii.

ECHIPA

Specialiști
excelent pregătiți

SERVICII

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
construcții civile și industriale,
sisteme de alimentare cu gaz metan
conducte și instalații aferente
SNFN Romgaz SA și SNTGN Transgaz SA
rețele de instalații termice,
rețele de apă și canalizare.

autorizații

Autorizaţie a Autorităţii Aeronautice Civile
destinată construcţiilor, reparaţiilor şi mon-
tajului aferente clădirilor civile şi industriale.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru instalare, montare
şi reparare la instalaţii de distribuţie
de gaz petrolier lichefiat.

CERTIFICĂRI
ȘI DISTINCȚII

Certificări ISO 9001, ISO 14001,
ISO 18001 şi ISO 50001.
Locul 1 în Topul firmelor întocmit de Camera
de Comerţ Mureş în anii 2007, 2008, 2009,
2010, 2011 şi 2012. De asemenea, Las
Prom a fost distinsă, în anul 2012,
cu Diploma de Excelenţă.

PORTOFOLIU

Reţea de canalizare şi staţie
de epurare în comuna Glodeni.
Lucrări de construcţii de conducte de
încălzire urbană în Municipiul Târgu Mureş.
Verificare/reglare tehnică anuală la supape de
siguranţă, aferente S.N.G.N. Romgaz S.A.
Execuţie extinderi de conducte de gaz metan
pe raza centrelor operaţionale:Valea Jiului,
Deva, Timişoara, Arad şi Reşiţa
pentru E.ON Gaz Distribuţie S.A.

CONTACT

Str. Cuza Vodă, nr. 35
Tîrgu Mureş, Mureş, România
Tel: 004.0265-264.436
Fax:004.0265-311.884
E-mail: office@lasprom.ro

CONFIDENTIALITATE

ECHIPA

Firma noastră se recomandă printr-o
echipă serioasă şi promptă. Perseverenţa
şi cunoştinţele în domeniu, oamenii pregătiţi şi
specializaţi, conduc, evident, la cuvântul calitate, fără
de care viitorul lucrărilor în construcţii nu este posibil.
Compania dispune de un număr
semnificativ de angajaţi:
ingineri specialişti
ingineri proiectanţi
instalatori calificaţi
maiştri şi sudori autorizaţi în toate
domeniile de activitate ale societăţii
personal calificat în domeniile administrativ,
financiar şi marketing

SERVICII

PROIECTARE ȘI EXECUȚIE
construcții civile și industriale,
sisteme de alimentare cu gaz metan
conducte și instalații aferente SNFN Romgaz SA și SNTGN Transgaz SA,
rețele de instalații termice,
rețele de apă și canalizare.

PROIECTARE ŞI EXECUŢIE
instalaţii casnice şi industriale de ventilaţie şi climatizare
instalaţii casnice şi industriale de gaz, de încălzire şi sanitare
instalaţii de captare a energiilor neconvenţionale (panouri solare şi pompe de căldură)

Reparare, reglare şi verificare supape de siguranţă
Montare-instalare / service-reparare cazane de apă caldă
Verificare tehnică periodică / punere în funcţiune / service cazane
Montare, instalare, punere în funcţiune şi reparare cazane de abur şi apă fierbinte
Instalaţii de alimentare cu gaze petroliere lichefiate
Montare şi reparare recipienţi metalici sub presiune
Montare, reparare şi verificare conducte metalice pentru fluide
Verificări tehnice pentru investigaţii/expertize conducte
şi recipienţi metalici sub presiune
Reparare stivuitoare şi instalaţii de ridicat
Proiectare, execuţie şi reparaţii în arii periculoase
Reparaţii şi întreţinere clădiri civile şi industriale
Execuţie terasamente

AUTORIZAȚII

Autorizaţie A.N.R.E. destinată proiectării
sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip PDS.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată execuţiei sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, tip EDS.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată proiectării instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip PDI.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată execuţiei instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip EDI.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată proiectării obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă, aferente
activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare, racorduri, staţii de
reglare-măsurare şi conducte din amonte), tip PP.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată execuţiei obiectivelor pentru instalaţiile tehnologice de suprafaţă, aferente activităţii de producţie şi/sau de înmagazinare a gazelor naturale (staţii de comprimare, staţii de reglare-măsurare, racorduri
şi conducte din amonte), tip EP.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată execuţiei staţiilor de comprimare şi a conductelor aferente sistemelor de transport a gazelor naturale, tip ETC.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată proiectării staţiilor de comprimare, a conductelor, racordurilor şi staţiilor de reglare-măsurare
aferente sistemelor de transport a gazelor naturale, precum şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale,
având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip PCTRI.
Autorizaţie A.N.R.E. destinată execuţiei racordurilor şi a staţiilor de reglare-măsurare a gazelor naturale, precum şi a
instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, având regimul de presiune de lucru mai mare de 6 bar, tip ETRI.
Autorizaţie a Autorităţii Aeronautice Civile destinată construcţiilor, reparaţiilor şi montajului aferente clădirilor civile şi industriale.
Atestat privind activitatea de proiectare, construcţii-montaj, asistenţă tehnică,
lucrări de mentenanţă, întreţinere şi reparaţii de arii periculoase, eliberată de INSEMEX Petroşani.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru instalare, montare, reparare şi întreţinere, verificări tehnice periodice în utilizare pentru aparate
consumatoare de combustibil şi cazane de apă caldă cu o putere mai mică de 400 kW.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru montare şi reparare conducte metalice pentru abur, apă fierbinte şi fluide.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru instalare, montare şi reparare la instalaţii de distribuţie de gaz petrolier lichefiat
la autovehicule, consumatori casnici şi industriali.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru instalare, montare şi reparare la cazane de abur şi pentru reparare de recipiente
metalice stabile.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru instalare, montare şireparare la cazane de apă caldă
şi cazane de abur de joasă presiune.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru verificări tehnice în utilizare pentru investigaţii/examinări
cu caracter tehnic la conducte metalice sub presiune pentru
fluide şi la recipiente metalice sub presiune.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru verificare (la deschidere-închidere),
reparare şi reglare la dispozitive de siguranţă.
Autorizaţie I.S.C.I.R. pentru reparare de
stivuitoare autopropulsate.

CERTIFICĂRI ȘI DISTINCȚII

Certificări ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001, ISO 50001
în următoarele domenii de activitate:

Proiectare şi execuţie în domeniul gazelor naturale, reţele de apă şi canalizare,
instalaţii sanitare şi de încălzire centrală pentru construcţii civile şi industriale.
Reparaţii şi execuţie lucrări de construcţii clădiri, lucrări de geniu civil şi lucrări
speciale de construcţii. Proiectare şi execuţie staţii de epurare, staţii de
pompare, ventilaţii şi aer condiţionat, reţele de hidranţi pentru construcţii civile
şi industriale. Execuţie, expertize şi reparaţii de conducte şi recipienţi sub
presiune. Instalare, service, întreţinere, reparaţii şi verificări tehnice periodice a
aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi şi cazane de aburi şi apă
caldă. Reparare, reglare şi verificare supape de siguranţă. Reparare stivuitoare
autopropulsate. Instalare, montare şi reparare de instalaţii de gaz petrolier
lichefiat. Proiectare şi execuţie instalaţii de incendiu. Activităţi de curăţări
industriale.

Locul 1 în Topul firmelor întocmit de Camera de Comerţ Mureş în
anii 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 şi 2012. De asemenea,
Las Prom a fost distinsă, în anii 2011, 2012 şi
2013, cu Diploma de Excelenţă.

PORTOFOLIU

Înlocuire conductă de aducţiune apă potabilă în zona localităţii
Sânpetru de Câmpie (judeţul Mureş), pentru COMPANIA AQUASERV.
Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare pentru localităţile
Mitreşti, Vărgata şi Valea (judeţul Mureş).
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Glodeni (judeţul Mureş).
Reţea de apă şi canalizare în localitatea Sânpaul (judeţul Mureş).
Alimentarea cu apă a localităţilor Idicel şi Idicel Pădure, comuna Brâncoveneşti (judeţul Mureş).
Reţea de canalizare şi staţie de epurare în localitatea Saschiz (judeţul Mureş).
Extindere reţele termice - schimbarea distribuţiei pe verticală în distribuţie pe orizontală şi contorizarea
la nivel de apartament în municipiul Târgu Mureş.
Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrală şi lucrări de construcţii de conducte de încălzire
urbană în Municipiul Târgu Mureş.
Verificare/reglare tehnică anuală la supape de siguranţă, aferente
S.N.G.N. Romgaz S.A.- sucursala Târgu Mureş.
Execuţie extinderi de conducte de gaz metan pe raza centrelor operaţionale: Valea Jiului, Deva,
Timişoara, Arad şi Reşiţa (cu presiuni maxime de 6 bari) pentru E.ON Gaz Distribuţie S.A.
Execuţie extinderi de conducte de gaz metan pe raza centrelor operaţionale: Sibiu, Cluj, Turda
şi Luduş (cu presiuni maxime de 6 bari) pentru E.ON Gaz Distribuţie S.A.
Modernizare instalaţii de filtrare gaze aspiraţie S.C. Mureş, beneficiar
S.N.G.N. Romgaz S.A.- sucursala Târgu Mureş.
Lot1-separare şi modernizare instalaţii la Secţia de Producţie Ţaga şi Lot 2-separare şi
modernizare instalaţii la Secţia de Producţie Sângiorgiu de Mureş, beneficiar
S.N.G.N. Romgaz S.A.- sucursala Târgu Mureş.
Verificare şi curăţire chimică internă la Staţiile de uscare din Ţaga, Fântanele,
Balda, Ernei, Vaidei, beneficiar S.N.G.N. Romgaz S.A.- sucursala Târgu Mureş.
Probe de presiune la staţii de comprimare şi secţii de producţie,
beneficiar S.N.G.N. Romgaz S.A.-
sucursala Târgu Mureş.

Politica de confidentialitate